Apetyt

 
 
Wzmożony apetyt u zwierząt

Wzmożony apetyt może pojawiać się w przypadku występowania chorób prowadzących do ujemnego bilansu energetycznego, bądź przyśpieszonego tempa metabolizmu.
Najczęściej występujące to: nadczynność tarczycy, nadczynność kory nadnerczy, cukrzyca, zespół złego wchłaniania, hipoglikemia, nowotwory. Wzmożony apetyt mogą powodować również niektóre leki tj. glikokortykosteroidy i leki przeciwpadaczkowe.
Przejadanie się prowadzące do otyłości u psów to najprawdopodobniej zaburzenie nabyte, wywołane nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, w przypadku niektórych ras, rolę odgrywać mogą też czynniki genetyczne.
W przypadku zaobserwowania wzmożonego apetytu u psa należy ustalić czy masa ciała zwiększa się, czy pozostaje bez zmian.

Brak łaknienia

Pierwotny brak łaknienia mogą powodować:
Zaburzenia neurologiczne tj. zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe min. wodogłowie i obrzęk mózgu; zaburzenia psychogenne tj. mało smakowita dieta, stres, zmiany w otoczeniu.
Na pojawienie się wtórnego braku łaknienia wpłyną:
Ból, choroby narządów jamy brzusznej min. zapalenia i nowotwory, substancje toksyczne tj. leki i trucizny, zaburzenia endokrynologiczne min. niedoczynność kory nadnerczy, choroby zakaźne.
Rzekomy brak łaknienia (pseudo-anoreksja):
Powodują go min. złamania zębów, ciała obce, zapalenie gardła,
porażenie nerwu podjęzykowego, zapalenie przełyku, złamania ,bądź przemieszczenia kości szczęki.
Brak łaknienia powodować może też niewydolność serca i długotrwałe niedożywienie występujące z ketozą.
Jeżeli pies jest osowiały i apatyczny należy jak najszybciej zabrać go na konsultacje do lekarza weterynarii, zwłaszcza jeżeli stan ten utrzymuje się przez kilka dni. Ryzyko szybkiej utraty wagi i osłabienie organizmu jest na tyle duże, że nie należy zwlekać.

>NAJNOWSZE ARTYKUŁY


>CENNE LINKI

Straż Dla Zwierząt
Straż dla Zwierząt w ciągu roku podejmuje setki interwencji mających na celu ratowanie zwierząt domowych, gospodarczych i dzikich w całej Polsce. [www.sdz.org.pl]
  • Fundacja Centrum Zdrowia Zwierząt
  • im. Mateusza Jakuba Jandy
  • ul. Wolska 60 01-134 Warszawa, 
  • tel. (22) 353-95-18
  • NIP: 527-271-62-06
  • Regon: 147299640
  • KRS: 0000511554
  • Konto: Bank BNP Paribas S.A.
  • 78 2030 0045 1110 0000 0386 7740
  • BIC (SWIFT): GOPZPLPW
  • godziny przyjęć:
  • poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
  • sobota: 10:00-15:00