Tadeusz Narojek

lek. wet. dr n. wet. specjalista radiolog
Studia ukończył 1985 na Wydziale Weterynarii SGGW w Warszawie.
Od 1.09.1985 r. rozpoczął pracę w zawodzie lekarza weterynarii.
W 1994 uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych.
W 1997 uzyskał tytuł specjalisty radiologa.
Od 1987 roku zatrudniony w Pracowni RTG w Katedrze Chirurgii Zwierząt Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie.
Od 1999 roku kierownik Pracowni Radiologii i Ultrasonografii w Katedrze Chirurgii Zwierząt Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie.
Od 2002 roku kierownik Oddziału Diagnostyki Obrazowej (Rtg, Usg, Ct) Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
Od 2010 roku procuje we własnej lecznicy oraz współpracuje z wieloma lecznicami w charakterze konsultanta w zakresie diagnostyki obrazowej.
Od 1987 prowadził zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i wykłady) ze studentami IV roku Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie.
Od roku akademickiego 2002/2003 – Prowadzący przedmiot Radiologia Weterynaryjna dla studentów IV roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
W roku akademickim 2002/2003 - Prowadzący przedmiot Radiologia Weterynaryjna dla studentów IV roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie
W roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 – Prowadzący przedmiot Diagnostyka Obrazowa dla studentów III Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W latach 2008 – 2012 Krajowy Kierownik Specjalizacji Radiologia Weterynaryjna oraz członek Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.
Od 1999 uprawniony prze Izbę Lekarsko – Weterynaryjną oraz przez Polski Związek Kynologiczny do oceny i wpisu do rodowodów wyników badań w kierunku dysplazji stawów biodrowych, łokciowych, OCD, wad kręgosłupa.
Współautor podręcznika: „Choroby wątroby psów i kotów" pod red. prof. dr hab. Romana Lechowskiego – Rozdział 6. „Diagnostyka Obrazowa chorób wątroby"
Autor lub współautor ponad 20 publikacji naukowych oraz ponad 20 doniesień naukowych na kongresach.
Promotor jednej pracy magisterskiej i opiekun naukowy dwóch prac doktorskich
  • Fundacja Centrum Zdrowia Zwierząt
  • im. Mateusza Jakuba Jandy
  • ul. Wolska 60 01-134 Warszawa, 
  • tel. (22) 353-95-18
  • NIP: 527-271-62-06
  • Regon: 147299640
  • KRS: 0000511554
  • Konto: Bank BNP Paribas S.A.
  • 78 2030 0045 1110 0000 0386 7740
  • BIC (SWIFT): GOPZPLPW
  • godziny przyjęć:
  • poniedziałek-piątek: 10:00-20:00
  • sobota: 10:00-15:00